Hemelwatersystemen

Het benutten van hemelwater is niet nieuw en overal ter wereld vind men nieuwe “innovatieve” maar vaak ook veel interessantere oude voorbeelden. Maar in Nederland geldt dat de drinkwaterprijs erg laag is en er daarom staat het benutten van hemelwater zelden hoog op prioriteiten lijstjes bij duurzaam bouwen. Toch is er een gestage toename in interesse omdat er steeds meer duurzaam gebouwd wordt en er daarbij ook steeds vaker aandacht is voor een duurzaam watersysteem.

Kilian Water heeft zich met dit onderwerp bezig gehouden sinds inmiddels 17 jaar en is altijd een aanbieder van maatwerkoplossingen gebleven. Wij geloven niet in standaard systemen want die blijken meestal slecht of kort te werken. 

Hieronder enkele voorbeelden van mogelijkheden betreffende de systeemkeuze:

1. Een standaard hemelwatersysteem met tank in de grond. Hier is de pomp in een kelder geplaatst maar dat kan ook in de tank, in de kruipruimte, of in bijvoorbeeld de bijkeuken of garage zijn. Als het grondwater hoog kan staan passen wij een betonnen tank toe en waar het grondwater laag staat bestaat de keuze uit beton of kunststof.

2. Al sinds het eind van de jaren ’90 maken wij ook het hemelwatersysteem met een zak in de kruipruimte. De ervaring leert dat dit even betrouwbaar is als een tank in de grond. Voorwaarde: een toegankelijke kruipruimte van minimaal 50 cm hoog.

3. Waar het grondwater hoog genoeg staat en er weinig ijzer in het water zit kan men hemelwater infiltreren (zie ook infiltratie) en het water weer gebruiken in huis. Op deze manier is er altijd water beschikbaar, ook als het een lange tijd droog is. Voorwaarden: hoog grondwater, niet/gering ijzerhoudend.

De buitenkraan, een afrader:

Zoals u kunt zien staan er geen buitenkranen op deze tekeningen. Het benutten van hemelwater van daken voor irrigatie/beregening is namelijk zelden zinvol. Het zou erop neerkomen dat men alleen tijdens droge perioden in de zomer gebruik zou maken van het systeem en dat nog wel tijdens lange droge perioden. De besparing zou zeer gering zijn en de kosten (ook in milieu opzicht) aanzienlijk. Dit maakt dat het gevoelsmatig misschien heel wenselijk is om hemelwater te gebruiken voor de tuin maar in de praktijk zet men hiermee het paard achter de wagen. Wanneer een systeem automatisch overschakeld op drinkwater wordt het rendement nog lager. Men merkt niet eens dat men drinkwater gebruikt en geen hemelwater en de pomp die het water drinkwater opnieuw onder druk zet draait wel. Zie ook: hemelwater kwantitatief

Waar het gaat om het benutten van hemelwater is het jargon behoorlijk vervuild. Om maar eens wat termen te noemen die gebezigd worden: regenwater gebruik, regenwater opvangsystemen, regenwater hergebruik, regenwater recyclen, regenwatersystemen, regenwaterinstallatie, etc. Omdat hergebruik betekent dat je iets eerder al gebruikte en omdat ook smeltwater van hagel en sneeuw hemelwater is maar geen regenwater houden wij het bij hemelwater benutten met hemelwatersystemen.