Hemelwatersysteem kosten

Hemelwatersystemen betalen zichzelf in de regel niet terug wat veroorzaakt wordt door de lage drinkwaterprijs. Andere aanbieders van hemelwatersystemen ontkennen dit vaak maar voor het economischee rendement kunt u beter wat anders gaan doen. Ook is het benutten van hemelwater geen afkoppelen zolang men bij een volle buffertank het overtollige water op de riolering blijft lozen. Hierdoor vallen hemelwatersystemen buiten de meeste subsidieregelingen voor afkoppelen van hemelwater van de riolereing. Soms is het mogeliijk om een deel van de kosten van een hemelwatersysteem vergoed te krijgen, als er binnen het maximale sbsidiebedrag voor afkoppelen nog ruimte is voor extra’s.

Maar…

Het prettige gevoel het toilet niet met drinkwater door te spoelen heeft u echter al vanaf dag één en uw planten varen er wel bij. Dit maakt het benutten van hemelwater is logisch. Hemelwater valt uiteindelijk het hele jaar door gratis op uw dak en het bevat geen kalk waardoor het beter is voor zowel de wasmachine als voor de planten. Afgezien daarvan hoeft het water niet van grote diepte opgepompt of gezuiverd te worden zoals drinkwater. Het schone water wat tienduizenden jaren onder de grond heeft gezeten is net als olie en gas qua voorraad eindig. Dat maakt het minder netjes van ons, gezien komende generaties, dat we met dit water bijvoorbeeld onze toiletten doorspoelen.

Met het benutten van hemelwater komen we weer een stapje dichter bij een maatschappij die in balans is met de natuur.

Wellicht had u verwacht hier een bedrag te zien wat een hemelwatersysteem kost. Die vraag is moeilijk te beantwoorden want de ene situatie is de andere niet. Vergelijk het met de prijs van een huis of die van een nieuw dak. Maar een indicatie is wel mogelijk. Tussen de twee en acht duizend euro voor woningen is een reële inschatting. Voor de meesten zal de prijs ongeveer in het midden liggen. Dit zijn de te verwachten kosten voor het gehele systeem inclusief aanleg. Vrijwel alle aanbieders van “regenwatersystemen” gaan slechts uit van de materiaalkosten waardoor een slecht beeld ontstaat van de werkelijke kosten.