Hemelwater kwantitatief

Kwantitatief is het belangrijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen. U kunt immers niet meer hemelwater benutten dan er op uw dak valt. Dat lijkt logisch maar met een goede berekening met realistische aannames begint ieder watersysteem bij ons. Voor niet realistisch optimisme in kleurrijke folders kunt u elders terecht.

Een rekenvoorbeeld:

woning 4 personen, dakoppervlak 100 vierkante meter.

Aanbod: afhankelijk van de keuze van het dak verdampt er 10 tot 30 % (bij vegetatiedaken 30-40%)

Uitgaande van 780 mm neerslag en 18% verdamping mag men rekenen op 66 m3 water per jaar.

Vraag:

Voor tolietspoeling wordt ongeveer 35 liter water per persoon per dag gebruikt. Daarmee is het jaarverbruik voor toiletspoeling ongeveer 50 kuub water.

Het aansluiten van de wasmachine (22 m3) op het systeem zou betekenen dat de vraag het aanbod al overstijgt in dit voorbeeld.

Nu valt er in een nat jaar wel 1000 mm neerslag en in een droog jaar maar 500 mm. Daarmee is het wenselijk dat de vraag structreel minder groot is dan het aanbod.

Het aansluiten van een buitenkraan op dit systeem zou zinloos zijn, zeker omdat de buitenkraan slecht gebruikt wordt als het al een tijdje droog is.

In het algemeen geldt zelfs dat het aansluiten van butenkranen op hemelwatersystemen niet verstandig is.

Maar…

Het is niet ongebruikelijk dat men al het bovenstaande kan vergeten omdat er drinkwater wordt toegevoegd als het hemelwater op raakt. Op zulke momenten is er geen waterbesparing en wel extra energieverbruik en is het milieu effect van het systeem negatief. Wij zijn ons hiervan bewust en bespreken dit met onze opdrachtgevers. We verkopen liever geen systeem dat wel als we merken dat de opdrachtgever niet kan krijgen wat hij of zij voor ogen heeft.