Grijs water, regenwater en hemelwater

Vaak wordt grijs water gebruikt voor alles wat geen drinkwater is. Dat kan zowel gezuiverd grijs water als hemelwater als huishoudwater zijn.

Hoe zit het nu precies?

Grijs water is huishoudelijk afvalwater wat niet afkomstig is van het toilet, dat laatste noemt men in de afvalwaterzuivering zwart water. Grijs water dankt zijn naam aan de grijze kleur die het water krijgt nadat het een tijdje stilstaand bewaard is. Het grijze water stinkt dan, het heeft dan de bekende “putlucht”. Wat er gebeurd is: de onopgeloste organische bestanddelen die in het water zaten zoals zeepresten, zijn in oplossing gegaan en worden anaeroob afgebroken wat inhoudt dat ze verrotten. Hierdoor ontstaan de grijze kleur en de onaangename geur.

Grijs water is dus een deel van het huishoudelijk afvalwater en dat kunnen we na zuivering hergebruiken. Vaak wordt er echter foutief gesproken over hergebruik van regenwater. Dubbel fout want regenwater hergebruiken kan alleen als het eerder gebruikt zou zijn en ook smeltwater van hagel en sneeuw zijn te benutten. Wij spreken daarom altijd van grijswater hergebruik en hemelwater benutting.

Ook voor hemelwatersystemen kunt u bij ons terecht, maar alleen voor maatwerk want kant en klare setjes leveren we niet omdat we daar, op basis van jaren lage ervaring, niet in geloven. Voor setjes materialen is de prijs gemakkelijk te geven, voor het aansluiten van een set materialen is dat al een stuk moeilijker want de situatie ter plekke is iedere keer anders. Belangrijker is dat er geen setje materialen bestaat wat voor iedereen passend is. Daarom draaien wij het helemaal om: niet het aanbod maar de vraag staat centraal, uw vraag dus.

Daarnaast heeft grijs water aan het einde van de vorige eeuw een prettige bijklank gekregen. Men gebruikt de term grijs water sindsdien vaak onterecht voor wat men ook in die tijd huishoudwater noemde. Het ging dan om bruikbaar water voor schoonmaakdoeleinden, toiletspoeling en wasmachines maar niet van drinkbare kwaliteit.

In sommige gevallen wordt hemelwater (regenwater en smeltwater van hagel en sneeuw) ook grijswater genoemd. Dit komt omdat hemelwatersystemen, of minder correct regenwatersystemen, ook bruikbaar water leveren van een niet drinkbare kwaliteit.

Samenvattend:

Grijs water = afvalwater afkomstig van wasmachine, keuken en douche

Huishoudwater = bruikbaar water voor geen drinkwater toepassingen

Hemelwater = regenwater en smeltwater van hagel en sneeuw

Zwart water = afvalwater afkomstig van toilet

Zowel gezuiverd grijswater als hemelwater kunnen ingezet worden als huishoudwater. Dit maakt het in de praktijk zelden zinvol beide systemen op een locatie aan te leggen. Er is dan dubbel zoveel huishoudwater als de benodigde hoeveelheid.