Helofytenfilter kosten

Vaak wordt uitsluitend naar de prijs van een helofytenfilter gekeken. Dat komt mooi uit want prijs van helofytenfilters van een zelfde omvang is in de regel bij ons lager dan bij andere aanbieders van helofytenfilters (als alle kosten daadwerkelijk meegenomen worden). Dat komt omdat wij uit gaan van een zo simpel en robuust mogelijk systeem en alleen maar kostbare onderdelen toepassen waar dat noodzakelijk is om geen compromissen te sluiten waar het gaat om zuiveringsrendement en levensduur. De belangrijkste reden is echter dat we niet met onderaannemers werken waardoor er geen gestapelde marges voor komen.

Enkele voorbeelden om hierbij een gevoel te krijgen, de prijs van helofytenfilters loopt per vierkante meter namelijk snel terug als de filters groter worden:

 1. een proefopstelling voor de TU Eindhoven waar 1 m2 bijna 3000 euro kostte,

 2. een helofytenfilter van 16 m2 voor een eengezinswoning a 7000 euro,

 3. een helofytenfilter van 60 m2 voor een centrum voor natuur en milieu educatie kostte 12000 euro*.

* zand, grind en grondwerk verzorgd door opdrachtgever

(genoemde bedragen zijn “all in” incl. voorzuivering, pompput en helofytenflter maar excl. btw)

Het aantal bewoners is natuurlijk de belangrijkste variabele maar ook de grondwaterstand, het al dan niet afvoeren van vrijkomende grond, of het al dan niet reeds aanwezig zijn van een bruikbare voorzuivering, kunnen voor grote verschillen in prijs zorgen. Een goede voorzuivering is essentieel en voorkomt te veel vaste stof in het helofytenfilter en draagt daarmee bij aan een lange levensduur van het filter.

Regelmatig vraagt men ons om een zelfbouwpakket voor een helofytenfilter met het oog op lage kosten. Dit ligt niet op onze weg omdat we de ervaring hebben dat het resultaat qua kwaliteit van de aanleg erg wisselend en ons inziens niet altijd voldoende is.