Drinkwater maken

Drinkwater maken uit hemelwater, afvalwater, grondwater of slootwater spreekt tot de verbeelding en vanwege onze kennis en ervaring met het toepassen van een helofytenfilter, ook op dit vlak, krijgen we regenmatig de vraag of het mogelijk is om zelf drinkwater te maken.

Nu is het zo dat op het leveren van drinkwater in de westerse wereld behoorlijk wat regelgeving van toepassing is. De vraag naar het leveren van drinkwater kan hierdoor beter gezien worden als de vraag naar het leveren van drinkbaar water. Iedereen is vrij om ieder water te drinken maar het leveren of verkopen van drinkwater is een heel ander verhaal. Vandaar dat we bij alle systemen die we verwezenlijkt hebben voor het bereiden van drinkbaar water steeds benadrukt hebben dat het om drinkbaar water ging waarvan het drinken op eigen risico was. We maakten dus drinkbaar water maar geen drinkwater.

Het is van groot belang dat men zich realiseert dat het maken van drinkbaar water uit bijvoorbeeld afvalwater een enorm energieverbruik met zich mee brengt. Het kost bijna geen moeite om het water voor 95 % schoon te maken vergeleken bij de daarop volgende 4 % tot 99%. Binnen het laatste procent neemt het energieverbruik helemaal schrikbarend toe. Op deze redenering is veel af te dingen maar zij geeft de realiteit in zekere zin duidelijk weer.

Al in 2001 heeft Kilian Water op het terrein van de technische universiteit Eindhoven een klein helofytenfilter (1 vierkante meter) aangelegd waarmee onderzoek is verricht naar het drinkbaar maken van hemelwater.

Link:

http://web.tue.nl/cursor/bastiaan/jaargang43/cursor35/onderzoek.shtml

Ook later hebben we in samenwerking met Ooze architects uit Rotterdam http://ooze.eu.com aan diverse demonstratie projecten gewerkt waar het drinkbaar maken van niet-drinkwater onderdeel van uitmaakte.

Wij zijn van mening dat het zuiveren van afvalwater of hemelwater tot drinkwater technisch kan maar dat het alleen geschikt is voor demonstratieve opstellingen waarbij de productie van slechts weinig drinkbaar water vereist is. Dit komt door het grote energiebehoefte per liter te zuiveren water en de kostbare intallatie die nodig zijn. Alleen waar er echt geen mogelijkheid bestaat om op het waterleidingnet aangesloten te worden is lokaal drinkbaar water produceren te overwegen en men moet rekening houden met een hoge prijs voor drinkbaar water.