Hemelwater kwalitatief

De kwaliteit van hemelwater is afhankelijk van veel factoren. Zo wordt vaak het eerste beetje regen zuur voordat het de grond of het dak raakt als het lang droog is geweest. Zoals in een gaswasser worden chemische verontreinigingen en fijne stofdeeltjes als het ware uit de lucht gespoeld.

Afhankelijk van het soort dak en eventueel bladafval op het dak of in de dakgoot zal het hemelwater vervolgens vervuild worden met voornamelijk organische stof. Bij nieuwe bitumen daken gaan er onder invloed van zonlicht o.a. fenolen in oplossing die het water donker kleuren. Tegen opgeloste stoffen helpt zeven niet (vergelijk koffie of thee) en tegen vaste stoffen wel. Een deel van de mogelijke verontreinigingen laat zich gewoon niet wegnemen, een deel verdwijnt vanzelf door bijvoorbeeld oxidatie en weer een ander deel kan door bijvoorbeeld (voor)bezinking weggenomen worden.

Het is dus van belang te weten wat u kunt verwachten qua waterkwaliteit. Om dit te beoordelen is een redelijke kennis van waterzuivering noodzakelijk. Het aanleggen van een hemelwatersysteem zonder enige kennis van zaken is niet in alle, maar wel in vele gevallen vragen om problemen. Ieder jaar komen we weer op plaatsten waar dit jammerlijk mis is gegaan omdat niemand van de betrokkenen: gebruiker/eigenaar, architect, bouwbedrijf, installateur of loodgieter er verstand van had.

Voor een ordentelijke beoordeling van de situatie, inclusief een inhoudelijke discussie over de do’s en dont’s van uw plannen en wensen betreffende hemelwaterbenutting, kunt u bij ons terecht.