Horizontaal doorstroomde helofytenfilters

In het Engels worden helofytenfilters “constructed wetlands” genoemd. Men maakt onderscheid tussen vetical flow constructed wetlands en horizontal flow constucted wetlands. Horizontaal doorstoomde helofytenfilters worden onderverdeeld in “surface flow constructed wetlands”, deze noemen wij vloeiveldenen en “subsurface flow constructed wetlands”, horizontaal doorstroomde helofytenfilters.

Vloeivelden


Vloeivelden staan permanent onder water en er is hier dus sprake van open (oppervlakte) water.

In Nederland worden vloeivelden wel toegepast voor het nazuiveren van in een rijkswaterzuiveringsinstallatie (RWZI) behandeld afvalwater. Dit heeft twee voordelen:

1 het gezuiverde water wordt nog schoner en

2 men kan het water in het vloeiveld een tijdje laten staan voor als de RWZI overstort (door bijvoorbeeld te veel hemelwater in het riool) en dan wordt het minder goed behandelde afvalwater verdund met het schone water in het vloeiveld.

Afgezien hiervan zijn vloeivelden geschikt voor het immobiliseren van kleine vaste deeltjes en dus bij uitstek geschikt voor het zuiveren van bijvoorbeeld afstromend water van (snel)wegen.

Vloeivelden zijn ongeschikt voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater want vanwege het open water ontstaat er stank.

Dwarsdoorsnede van een vloeiveld

Horizontaal doorstroomde helofytenfilters

Op veel plaatsen in de wereld zijn horizontaal doorstroomde helofytenfilters populair. Ze zijn bij uitstek geschikt voor in warmere gebieden op aarde want waar het warmer is groeien de bacteriën sneller en is daardoor extra beluchting (verticaal doorstroomde helofytenfilters) minder of niet noodzakelijk. Afgezien daarvan kunnen ze op vrij verval werken en hebben daardoor geen pomp nodig die bij verticaal doorstroomde helofytenfilters wel noodzakelijk is. Nu hebben we in Nederland op niet veel plaatsen voldoende hellende percelen om horizontaal doorstoomde helofytenfilters toe te passen maar het kan theoretisch wel.

Bij horizontaal doorstroomde helofytenfilters zijn het de planten die opgeloste zuurstof onder water inbrengen met hun wortels. Horizontaal doorstroomde helofytenfilters zijn daarom in de regel minder diep dan hun verticaal doorstroomde soortgenoten. Op plaatsen waar de productie van afvalwater langere tijd volledig stil kan komen te liggen kan het, ook in ons land, verstandig zijn een horizontaal doorstroomd helofytenfilter toe te passen. Op dergelijke plaatsen zou een verticaal doorstroomd helofytenfilter namelijk eenvoudig verdrogen al kan men gezuiverd afvalwater (effluent) recirculeren over het filter om dit probleem op te lossen.

 Dwarsdoorsnede van een horizontaal doorstroomd helofytenfilter