Wanneer een grijs water systeem

Wanneer men het beste voor een grijs water systeem kan kiezen is afhankelijk van diverse factoren.

Het kan zijn dat de primaire drijfveer is het verminderen van de hoeveelheid te lozen afvalwater. Wanneer hemelwater benut wordt neemt de hoeveelheid afvalwater die geloosd wordt niet af, wanneer grijs water gebruikt wordt gebeurd dat wel.

Het kan ook zo zijn dat het dakoppervlak te klein is of onbruikbaar –rieten dak- waardoor hemelwaterbenutting (wat men doorgaans toch in eerste instantie het meest logisch vindt) niet zinvol is. Bij grijswatersystemen is de aanvoer onafhankelijk van neerslag en dus vrijwel gegarandeerd.

In het algemeen kan men stellen dat het niet vaak voor komt maar in sommige gevallen voordeliger is om grijs water her te gebruiken dan om hemelwater te benutten.