Soorten hemelwatersystemen

Met betrekking tot de opslag van het hemelwater zijn er diverse systemen denkbaar. Resumerend: Het meest gebruikelijk is een ondergrondse tank. Wat ook vaak voor komt is een hemelwatersysteem met een of meerdere zakken in de kruipruimte. Voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van een toegankelijke, vlakke kruipruimte. Een minder gebruikelijke mogelijkheid is het water op eigen terrein op een bepaalde plek bij het grondwater voegen middels een infiltratievoorziening en op precies deze plek het water ook weer herwinnen. In feite wordt het hemelwater onder de grond bewaard en er treed vermenging met grondwater op. Op plekken waar veel ijzer in het grondwater zit of waar het grondwater op grotere diepte zit is dit systeem niet mogelijk.

In sommige gevallen is het wenselijk om een hemelwatersysteem te maken waarbij het water op hoogte opgeslagen wordt en door middel van de zwaartekracht in bijvoorbeeld de stortbak van het toilet komt.

Hierbij moet aangemerkt worden dat het bovengronds opslaan van water vaak problemen met zich mee brengt betreffende:

* bevriezen

* stank door afbraak van organische stof bij hoge temperaturen

* onvoldoende druk

* omvang en gewicht van het benodigde volume water

Hierdoor is het ongebruikelijk dat water op hoogte opgeslagen wordt, maar er zijn altijd uitzonderingen.