Grijswater systemen

Grijswatersystemen worden vaak genoemd wanneer hemelwatersystemen bedoeld worden.

Grijs water is het afvalwater wat niet afkomstig is van het toilet (dat laatste noemt men in de afvalwaterzuivering zwart water). Voor een meer uitgebreide toelichting zie de pagina: grijs water, regenwater en hemelwater

Indien u inhoudelijk juiste informatie (niet een eevoudig verkooppraatje) zoekt over hemelwaterbenutting klik hier: hemelwatersystemen

Bij een grijswatersysteem is de aanvoer van water regelmatig en betrouwbaar omdat de hoeveelheid afvalwater van douches en wasmachines vrijwel constant is. Dat geldt ook voor de vraag naar water en omdat een grijswatersysteem meer water ontvangt dan dat het nodig heeft is er nooit tekort en is er geen behoefte aan een grote buffertank. In de regel verbruikt een douche namelijk meer water dan een toilet en daarmee is er een klein maar structureel overschot aan water.

Afbeelding: grijswatersysteem met helofytenfilter

Voor het zuiveren van het afvalwater wordt nagenoeg altijd gekozen voor een helofytenfilter. Hiermee is een goede kwaliteit behandeld afvalwater zo goed als gegarandeerd en is het energieverbruik laag.  

Alleen als het energieverbruik laag kan blijven is het zinvol om over grijswater systemen na te denken. Oorzaak: het grijswatersysteem kan, indien het energieverbruik hoog is qua duurzaamheid en kosten, niet concurreren met hemelwaterbenutting of met het gebruik van drinkwater voor alle toepassingen. Omdat het energieverbruik van helofytenfilters maar een fractie is van alle andere technieken om het water te zuiveren, gaan we standaard uit van een helofytenfilter voor de zuivering van het grijs water. Daarbij komt dat het neerslagoverschot op het helofytenfilter ten goede komt aan het grijswatersysteem waardoor er tevens in geringen mate sprake is van hemelwaterbenutting.

Het bovenstaande maakt grijswatersystemen bij uitstek geschikt voor ondernemingen in het buitengebied met een min of meer publieke functie.

Enkele voorbeelden:

  • Conferentieoord Deel Vier, www.deelvier.nl Hier wordt alle huishoudelijk afvalwater, via een oude mestkelder die als voorzuivering dient, in een helofytenfilter gezuiverd waarna het voor toiletspoeling gebruikt wordt.
  • Praktijkschool voor duurzaamheid Aardewerk de Stegge, www.aarde-werkdestegge.nl Hier vindt eveneens water hergebruik plaats voor toiletspoeling.
  • Minicamping A-hoeve, www.a-hoeve.nl Het afvalwater wordt gezuiverd en deels hergebruikt voor toiletspoeling, deels geloosd op de vijver op het eigen perceel.

In het najaar van 2014 heeft Kilian Water een grijswatersysteem op basis van zuivering middels een helofytenfilter gerealiseerd bij de Rijsgaardhoeve in Elburg. Het douchewater wordt anaeroob voorgezuiverd in een vetvanger en aeroob nagezuiverd in een verticaal doorstroomd helofytenfilter waarna het geschikt is voor hergebruik (geurloos en kleurloos). Het helofytenfilter is met een diepte van 1,30 meter ongebruikelijk diep. Dit maakt het mogelijk om een ruime voorraad water in het helofytenfilter gereed te hebben voor hergebruik, namelijk de onderste 50 cm waarvan de bovenste 40 cm effectief herbruikbaar zijn. Een tijdelijke onbalans in aan-, en afvoer (meer toiletspoeling dan aanvoer van douchewater) kan hiermee overbrugd worden.

Grijs water gebruiken kan afgezien van nuttig en netjes ook nog leuk zijn. De volgende stap in die richting is: zwemvijvers met hergebruik van water. Wij ontwerpen ook ecologische zwemvijvers waarbij het water uit de zwemvijver gebruikt wordt voor toiletspoeling. De vijver wordt bijgevuld door middels een helofytenfilter gezuiverd grijs afvalwater en doordat er hemelwater in valt. Zo kan een zwemvijver deel uit maken van een integraal duurzaam watersysteem. Kilian water gaat hierbij niet uit van zwemvijvers die feitelijk zwembaden zijn waarbij chloor vervangen wordt door elektriciteit zoals veelal het geval is. Wij ontwerpen en realiseren uitsluitend de helofytenfilters waarin het water voor de vijver gezuiverd wordt.

Ook hiervan enkele voorbeelden:

  • Centrum voor alternatieve techniek De twaalf ambachten, www.de12ambachten.nl Als kenniscentrum van het eerste uur betreffende helofytenfilters heeft de twaalf ambachten nu ook een zwemvijver van waaruit het water (deels huishoudelijk afvalwater wat gezuiverd is in een helofytenfilter) gebruikt wordt voor toiletspoeling.
  • Ondernemende duurzame en Bourgondische particulieren N. Mergen en M. www.megenmetz.nl Een zeer opmerkelijk helofytenfiltersysteem met twee helofytenfilters: het eerste voor grijswaterzuivering waarmee de zwemvijver gevoed wordt en een tweede voor zwart (toilet) waterzuivering waarna het water in de bodem geinfiltreerd wordt. Doordat de helofytenfilters naast elkaar liggen is het verschil door het jaar heen goed zichtbaar tussen het helofytenfilter wat grijswater, en dat wat toiletspoelwater (zwart water)zuivert.