Nederlandstalige versie English version
 

Helofytenfilters


Helofytenfilter

Sinds 1997 realiseert Kilian Water helofytenfilters voor het zuiveren van afvalwater. Onze helofytenfilters worden gekenmerkt door hun lage energieverbruik en geringe onderhoudsbehoefte, hoge betrouwbaarheid, relatieve eenvoud en de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Vaak wordt met termen als rietveld, zuiveringsmoeras, rietfilter, helofytenveld of rietveldzuivering een helofytenfilter bedoeld. Soms leest men ook foutief hydrofytenfilter, heleofytenfilter of heliofietenfilter. 

In de regel gaan wij uit van verticaal doorstroomde helofytenfilters voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Drinkwater maken met helofytenfilters is zo goed als niet mogelijk en een helofytenfilter is geen vijver, dit om misverstanden te voorkomen.

Helofytenfilters zijn betrouwbaarder gebleken en hebben een beter zuiveringsrendement dan andere IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systemen. Ook hebben ze maar een fractie, ongeveer een 10e, van het energieverbruik van andere IBA systemen, de zogenaamde IBA-compactsystemen of technische IBA's wat in feite ondergrondse mini waterzuiveringsinstallaties zijn.

Wat maakt helofytenfilters zo succesvol?

Vanwege de grote diversiteit van flora en fauna in helofytenfilters zijn ze robuust en door de relatief lange verblijftijd van het afvalwater hebben vrijwel alle verontreinigingen ruim de tijd om afgebroken te worden, ook door de wat langzamer groeiende soorten micro-organismen. Omdat er naganoeg geen slijtende delen zijn komen technische storingen nauwelijks voor.

Helofytenfilters in Nederland

In Nederland gerbuiken we praktisch uitsluitend verticaal doorstrooomde helofytenfilters. Dit komt omdat het oppervlak van deze filters relatief klein is en omdat de prestaties van deze filters zeer stabiel zijn. Verticaal doorstroomde helofytenfilters zijn geschikt voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater, bijna alle soorten agrarisch bedrijfsafvalwater en zelfs uiteenlopende soorten industrieel afvalwater. Ook op locaties met sterk wisselende hoeveelheden afvalwater zoals campings en plaatsen met uiteenlopende pubieke functies of als waterzuivering voor ecodorpen of andere vormen van gegroepeerd wonen zijn helofytenfilters bij uitstek geschikt.

Andere planten dan riet

Iedere paar jaar duikt er weer een aanbieder op van plantenfilters met andere planten die veel beter zouden zijn dan riet: wilgen, olifantengras, zorgvuldig samengestelde paletten van diverse plantjes, etc. Vrijwel altijd worden er gewone verticaal doorstroomde helofytenfilters gemaakt met een mooi verkooppraatje er bij: "heel uniek en veel beter dan riet".

Wilgenfilter

Een helofytenfilter behoeft weinig ruimte, 3 a 4 vierkante meter per inwoner. Een wilgenfilter heeft veel meer ruimte nodig: ga uit van 40 vierkante meter per inwoner. Bij een wilgenfilter wordt al het afvalwater verdampt en dat kost nu eenmaal veel oppervlakte. Vanwege de hoge prijs van grond zijn wilgenfilters daarom in Nederland zo kostbaar dat er nog geen is gerealiseerd. Wel zijn er filters geplaatst met de opbouw van helofytenfilters waar men wilgen in heeft gezet en ze als wilgenfilter verkocht. Kilian water houdt zich hier verre van.

Waarom kiezen voor een helofytenfilter van Kilian Water?

Kilian Water gerbuikt voor helofytenfilters uitsluitend de beste materialen en bij ieder project zijn we persoonlijk betrokken. Toch zijn we doorgaans relatief goedkoop met onze helofytenfilters. Wie een persoonlijke benadering en het best mogelijke helofytenfilter wenst, kan bij Kilian Water terecht.

Soorten helofytenfilters:

Afbeelding: dwarsdoorsnede van een verticaal doorstroomd helofytenfilter

Op de afbeelding ziet u hoe de vaste stof in het afvalwater in de septic tank (anaerobe voorzuivering) in oplossing gaat. Vervolgens komt het in een pomp put van waaruit het door een dompelpomp over het helofytenfilter gepompt wordt. Tijdens het omlaag zakken wordt het water tussen de wortels van de planten gezuiverd door de bacteriën. Daarna kan het afvalwater hergebruikt, op het oppervlaktewater geloosd, of in de bodem geïnfiltreerd worden. 
Klik op de werking van het helofytenfilter om meer gedetailleerd te lezen hoe het werkt.

 

Er zijn ook horizontaal doorstroomde helofytenfilters. Het afvalwater wordt niet op het filter gepompt maar het loopt er op vrij verval aan de ene kant in en aan de andere kant weer uit. Hoofdzakelijk vanwege het beperktere zuiveringsrendement en het grotere ruimtebeslag worden horizontaal doorstroomde helofytenfilters in Nederland amper toegepast.

 

Afbeelding: doorsnede horizontaal doorstroomd helofytenfilter

horizontaal doorstroomd helofytenfilter


Afgezien van de hier boven afgebeelde helofytenfilters bestaan er ook vloeivelden die ook helofytenfilters genoemd worden. Hierin meandert het water over de oppervlakte van een ondiepe sloot. Vloeivelden zijn ongeschikt voor het zuiveren van sterk vervuild afvalwater maar dienen vaak als nazuivering (polishing step) na een ander zuiveringssysteem of er wordt afstromend water van (snel) wegen in gebufferd en gezuiverd. Ook zijn vloeivelden goed toepasbaar voor het zuiveren van natuurzwembaden of zwemvijvers.

Terug naar het verticaal doorstroomde helofytenfilter:

Hieronder volgen diverse voorbeelden van enkele van de vele verticaal doorstroomde helofytenfilters de we in het verleden in Nederland gerealiseerd hebben.

 

Helofytenfilter

Dit is een van de oudste helofytenfilters van Kilian Water uit 1998. Het oppervlak is veertig vierkante meter en het onderhoud kost circa vier uren per jaar.

 

Helofytenfilter

Op deze foto staan twee kleine helofytenfilters van elk acht vierkante meter achter elkaar. Een voor grijswaterzuivering waarvan water via een zwemvijver weer gebruikt wordt voor toiletspoeling en vervolgens gaat het afvalwater naar het tweede helofytenfilter waarna het in de bodem geïnfiltreerd wordt.

 

Helofytenfilter

Een helofytenfilter van zestig vierkante meter voor het behandelen van het afvalwater van een centrum voor natuur en milieu educatie (CNME) en voor de beheerderswoning. Tussen en onder de letters bevindt zich een insectenhotel.

 

Helofytenfilter

Een helofytenfilter van tweehonderd vierkante meter bij een B&B en camping waarbij het behandelde afvalwater weer gebruikt wordt voor het spoelen van de toiletten en het bijvullen van de vijver.

helofytenfilter Arnhem

Hier ziet u een juist ingeplant helofytenfilter bij een kinderboerderij. Het percolaat van de mesthoop wordt hierin ontdaan van uiteenlopende verontreinigingen.Helofytenfilter Jan

Een, in een rustige uithoek van een landgoed gelegen, helofytenfilter voor acht permanente bewoners.