Waterzuivering Almere Oosterwold

Kilian Water heeft in 2016 de eerste drie klasse 3b helofytenfilters bij eengezinswoningen in Oosterwold gerealiseerd. Uiteindelijk zijn er zo’n 190 woningen in Oosterwold met Kilian Water helofytenfilters voor 1 of 2 wonigen gerealiseerd en er zijn vier grotere gemeenschappelijke helofytenfiltersystemen aangelegd.

Uit de vrijgegeven data is gebleken dat de helofytenfilters van Kilian Water alles in acht nemend het beste zuiveren van alle IBA systemen die getest zijn. Met name CZV en BZV in de onderstaande tabel zijn van belang. Deze zijn bij de door ons gerealiseerde systemen structureel beter dan bij ieder ander.