Nederlandstalige versie English version
 

Waterzuivering Oosterwold


Kilian Water heeft in 2016 de eerste drie klasse 3b helofytenfilters bij eengezinswoningen in Oosterwold gerealiseerd. Medio 2020 waren er zo'n 100 woningen in Oosterwold met Kilian Water helofytenfilters en waren er vier grotere gemeenschappelijke helofytenfiltersystemen aangelegd. Voor afvalwaterzuivering passen wij uitsluitend helofytenfilters toe.

Uit recent (november 2020) vrijgegeven data is gebleken dat de helofytenfilters van Kilian Water alles in acht nemend het beste zuiveren van alle verkrijgbare systemen die getest zijn.

In perspectief plaatsen/nuancering

Ten eerste zijn het moment opnamen en een helofytenfilter wat goed uit de test kwam kan een dag later falen zoals dat andersom ook kan zijn.

Overigens lopen op diverse plekken in Oosterwold experimenten bij onze helofytenfilters waardoor Kilian Water in de toekomst mogelijk nog betrouwbaardere filters kan maken.

Hiermee dringt de vraag zich op of men bij het verlaten van het pad van decentrale zuivering (het lijkt er op dat dit in volgende fases van Oosterwold zal gaan gebeuren) het kind vroegtijdig en heel toepasselijk met het badwater weg dreigt te gooien.

 

Enige tijd geleden zijn er onderzoeken geweest waaruit geconcludeerd is dat de verblijftijd in de voorzuivering dusdanig lang is dat er onvoldoende koolstof over blijft voor biologische stikstofverwijdering. Dit heeft erin geresulteerd dat wij veel vragen krijgen over kleinere (men hoopt vaak goedkopere) filters. Vanwege onze milieutechnologisch kennis gaan we niet mee in de redenering dat kleiner in dit geval beter is omdat het zou betekenen dat er compromissen moeten komen op het vlak van onderhoudsbehoefte en stabiliteit. Alleen indien een woning amper geschikt is om met een gezin met 2 of 3 kinderen te bewonen (een tiny house bijvoorbeeld), staan we open voor het realiseren van een kleiner dan gebruikelijk helofytenfiltersysteem. Helofytenfilters gaan ca. 20 jaar mee en na groot onderhoud nogmaals zo'n periode en het ligt niet voor de hand dat het aantal inwoners gedurende al die tijd niet veranderd en daarom zou het onverstandig zijn een te klein filter aan te leggen. Onze helofytenfiters halen gemiddeld genomen de eisen ook wanneer er minder bewoners zijn dan het filter aan kan en daarmee staan we, juist vanwege de grote voorzuivering op eenzame hoogte opzichte andere aanbieders qua stabiliteit en ondehoudsbehoefte. Financieel gezien valt er aan een helofytenfilter voor maximaal 5 personen niet veel te besparen omdat alle systeemonderdelen en hun installatie nog altijd nodig zijn.

Kwaliteit afvalwater


Het waterschap stelt de volgende eisen aan de kwaliteit van het effluent (behandelde afvalwater):


 

Waarom kiezen voor Kilian Water?

Dat is heel eenvoudig: omdat onze helofytenfiltersystemen robuuster zijn dan alle andere. Onze voorzuivering heeft de meeste inhoud, ons folie is het sterkst, onze dompelpompen zijn van de beste kwaliteit. Hierdoor is onze marge gering en daarom kunt u voor hoge kortigspercentages niet bij ons terecht. Zo selecteert de markt zich uit en werken wij voor kritische en verstandige opdrachtgevers voor wie de finesses duidelijk zijn als het gaat om gelikte marketing versus kwaliteit en eenvoud.

Mede hierom bieden wij ook geen alarmering aan anders dan een eventueel lichtbaken. Wanneer de pomp zoveel betrouwbaarder is dan de alarmerning die op de werking van de pomp toe moet zien is het onlogisch alarmering toe te passen en daarmee weggegooid geld. Zoals u lees is Kilian Water geen handelsonderneming die toevallig ook helofytenfilters levert maar u even graag een technische IBA wil verkopen.

Wilgenfilters

Wilgen zijn in staat om veel water te verdampen en zo zijn er in met name Scandinavië wilgenfilters ontwikkeld waar geen behandeld afvalwater uit komt omdat alle afvalwater verdampt. In Nederland is tot op heden (februarii 2019) nog geen enkel wilgenfilter gemaakt waarbij al het afvalwater door de wilgen verdampt wordt. Dit komt omdat er voor wilgenfilters enorm veel ruimte nodig is. Soms worden er wilgen in filters gezet die de opbouw hebben van helofytenfilters waarmee een "vlees noch vis" filter ontstaat. Geen helofytenfilter want wilgen zijn geen helofyten en missen de eigenschappen die helofytenfilters zo succesvol en efficiënt maken en geen wilgenfilter want het filter is ingericht als helofytenfilter en maar een fractie van het water wordt verdampt (overigens net zoals in een helofytenfilter). Zoals u leest is Kilian Water hier standvastig in. Wij rommelen niet met het jargon en ook niet met de stabiliteit van uw afvalwaterzuiveringssysteem op de lange termijn.

 

Kwaliteit materialen


Voor onze helofytenfilters gebruiken wij uitsluitend de beste materialen. Zo zijn onze voorzuiveringen bijvoorbeeld groter en zwaarder uitgevoerd dan die van andere aanbieders en is het folie dikker en beter bestand tegen doorgroei van wortels wat we zelf proefondervindelijk vastgesteld hebben. Kilian Water sluit geen compromissen als het gaat om de kwaliteit van materialen. 


Kwaliteit van installatie


Bij Kilian Water hebben in de loop der jaren een vierrtal Wagenings ingenieurs gewerkt, allen met een diepgaande kennis op het gebied van afvalwaterzuivering en wij zijn zelf direct betrokken bij de installatie van ieder individueel helofytenfilter. De kans dat iemand uw helofytenfilter aan legt die het voor het eerst doet (of het woord misschien niet eens foutloos kan spellen) bestaat hierdoor bij ons niet. Tijdens vorstperioden en bij veel neerslag leggen wij geen helofytenfilters aan. De kwaliteit van de helofytenfilters zou er onder lijden wat niet acceptabel is en het is daarmee in onze beleving zonde van de inspanning, materialen en grondstoffen. In het verleden hebben wij meerdere keren materialen geleverd en begeleiding op afstand zodat men een helofytenfilter zelf bouwen kon. De resultaten ervan bleken erg wisselend en daarmee lang niet altijd voldoende. Het leveren van bouwpaketten ligt daarom niet op onze weg. Overigens is de besparing die men kan realiseren gering als alle kosten daadwerkelijk meegenomen worden.


Onderhoud en levensduur


De onderhoudsbehoefte van een helofytenfilter is gering en kan door de eigenaar/bewoner zelf in een paar uurtjes per najaar uitgevoerd worden. Het afknippen/snijden van het riet en het filter schoon maken van de bovenkant van het filter zijn de belangrijkste activiteiten. Het is natuurlijk ook mogelijk het aan ons uit te besteden.
Helofytenfilters gaan bij normaal/correct gebruik ongeveer twintig jaar mee voordat er groot onderhoud nodig is. Dan moet de bovenste laag van het filter vervangen worden. Onze oudste helofytenfilters zijn ongeveer twintig jaar oud (Kilian Water is opgericht in 1997 en bouwde toen al helofytenfilters) maar tot dusver is er nog geen die groot onderhoud nodig heeft gehad. Toch vinden wij het niet correct een langere levensduur te beloven. 


De prijs van een helofytenfilter.


Voor een eengezinswoning kunt u, afhankelijk van de afstand van het helofytenfilter tot de woning en de sloot, rekenen op 6500 a 7500 euro inclusief BTW. Dat is relatief goedkoop wat vooral komt omdat we niet met onderaannemers werken waardoor er geen gestapelde marges voor komen.

Vaak krijgen we de vraag of er korting is bij afname van meerdere helofytenfilters. Het antwoord daarop is nagenoeg altijd nee omdat ieder filter een apart project is met een  andere planning, opdrachtgever en het dus feitelijk gewoon losstaande projecten zijn. Wat wel kosten besparend kan zijn is een gezamelnlijk helofytenfilter met gezamenlijke voorzuivering.

Als u zo ver doorgelezen heeft begrijpt u dat u te maken heeft met liefhebbers van het vakgebied. Kilian Water beschikt niet over kleurrijkefolders en besteed geen middelen (en grondstoffen) aan deelname aan beurzen. Het maken van reclame laten wij aan onze tevreden opdrachtgevers over.