Nederlandstalige versie English version
 

Nieuws


Mooi Oosterwold

Twee helofytenfilters van Kilian Water voor zeven woningen op een plek die zijn naam eer aan doet. 

 

Minicamping Ter Drucht

Helofytenfilter met effluenthergebruik voor toiletspoeling bij minicamping Ter Drucht in Gewande, een gehucht nabij 's-Hertogenbosch.

 

Camping de Holmhoeve

Helofytenfilter voor de behandeling van afvawater van de camping en een appartement in Eeserveen, Drenthe

 

Water for Health /Lotus HR project, New Delhi

Kilian Water neemt deel aan een onderzoek gericht op afvalwaterzuivering in New Delhi, India. Het onderzoeksprogramma duurt vijf jaar en heeft diverse doelen waaronder het benutten van afvalwater voor tuinbouw van niet eetbare gewassen zoals bloemen. Hiervoor worden "vital urban filters" ontwikkeld die verwand zijn aan helofytenfilters. Kilian Water maakt hiervoor deel uit van een consortium met o.a. Wageningen U.R., de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Bistro De Wilde Kers

Helofytenfilter zuivering bij een horecagelegenheid in het buitengebied van Eeserveen, Drenthe

 

Minicamping Aachterum

Weer een helofytenfilter van Kilian Water voor een minicamping, dit keer in het brabantse Erp. Het betreft een klasse 3b filter van honderd vierkante meter. Het helofytenfilter verwerkt het afvalwater van de woning van de eigenaar, een vakantiehuisje en van de camping.

 

Steenfabriek de Bunswaard, Beuningen

In opdracht van stichting Boei (behouden en herbestemmen van industrieel efgoed) hebben we een helofytenfilter van honderdtwintig vierkate meter grealiseerd bij steenfabriek de Bunswaard in de uiterwaarden van de Waal bij Beuningen. De steenfabriek wordt omgebouwd tot woongebouw met acht ruime wooneenheden en er komen nog een viertal woningen bij te staan. Het betreft een klasse 3b helofytenfilter en het effluent (behandelde afvalwater) wordt naast het filter in de bodem geïnfiltreerd zodat het na bodempassage, een eis van Rijkswaterstaat, in de Waal terecht komt.

 

Eengezinswonngen Oosterwold

In 2016 hebben we de eerste drie klasse 3b helofytenfilters in Almere Oosterwold aangelegd. Een van de opdrachtgevers heeft de interessante website Bouwen in Oosterwold waarop een beschrijving van het project en de onderbouwing te vinden zijn.

 

Afvalwatermeer Abu Dhabi

Kilian Water heeft voor Hilthom, Ecological Lake Management uit Dubai een ontwerp gemaakt voor een serie helofytenfilters voor het schoon houden van een meer in Abu Dhabi. Verdamping van water uit het meer wordt gecompenseerd met effluent van de rioolwaterzuivering en behoeft dus de nodige nazuivering. Door het water uit het meer constant te recirculeren over een verticaal en een horizontaal helofytenfilter en over een vloeiveld wordt een goede waterkwaliteit gegarandeerd.

 

Agua Carioca, Rio de Janeiro

In navolging van het in 2014 door Ooze architects in Brazilië geïntroduceerde Agua Carioca concept van decentrale zuivering heeft Kilian Water in samenwerking met lokale partijen nog net voor de olympische spelen een demonstratief helofytenfilter gerealiseerd Rio de Janeiro. Het betreft een pilot plant helofytenfilter systeem met hergebruik van effluent in combinatie met hemelwaterbenutting in de botanische tuin van Sitio Roberto Burle Marx in het westen van de stad.

 

Helofytenfilter bij zwemvijver de Swanneblom, Slappeterp

In het voorjaar van 2016 heeft Kilian Water samen met de opdrachtgever een helofytenfilter aangelegd bij zwemvijver de Swanneblom in Slappeterp, Friesland. Al jaren had de zwemvijver last van waarden voor blauwalg en streptokokken die soms net iets boven de norm kwamen waardoor de zwemwaterkwaliteit als slecht te boek stond. Door het plaatsen van het helofytenfilter is de waterkwaliteit flink verbeterd. Het helofytenfilter heeft een oppervlakte van 200 vierkante meter en behandeld in de zomer zo’n 100 kubieke meter water per etmaal. De eerste resultaten zijn goed want in de zomer van 2016 heeft het water alle tests glansrijk doorstaan.

Leeuwarder Courant, 22 mei:

De zwemvijver in Slappeterp heeft sinds kort een heleofytenfilter.

Dit rietfilter zorgt voor dagelijkse zuivering van 100 kuub zwemwater. Het is een uniek project omdat het een uitdaging is om de kwaliteit van een kleine zwemvijver te waarborgen.

De beoogde methode, het doorspoelen met een watermolen, gaf niet voldoende resultaat. Het project wordt uitgevoerd door Kilian Water uit Wageningen in samenwerking met de firma Drijfhout in Sint Annaparochie.

  

Helofytenfilter Ecodorp Boekel

Op 23 apri 2016 is het tweede ecodorp in Nederland officieel geopend. Omdat het dorp nog zal gaan groeien in de toekomst is gekozen voor een ontwerp met een grote anaerobe voorzuivering die direct al op “volle grootte” aangelegd is. Voor het helofytenfilter geldt dat er nu het eerste van twee identieke filters ligt en dat het tweede filter later komt als het dorp meer inwoners heeft. Dan zullen de twee helofytenfilters om beurten bevloeid worden. Het bestaande helofytenfilter is een klasse 3b filter (met fosfaatverwijdering) en heeft een oppervlakte van 130 vierkante meter. Het behandelde afvalwater wordt hergebruikt voor o.a. toiletspoeling.

 

Helofytenfilter Framers4All

Kilian Water heft een helofytenfilter gerealiserd bij het nieuwe kantoorgebouw van Farmers4All, net even buiten Dedemsvaart. Het betreft en helofytenfilter met een oppervlakte van 60 vierkante meter en het behandeld huishoudelijk en kantoor afvalwater.

 

Waterharmonica Terschelling

Begin 2016 kreeg Kilian Water van Arcadis Nederland opdracht voor het ontwerpen van een waterharmonica die het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Terschelling kan nazuiveren. De bedoeling is het water te verlevendigen alvorens het in een brakwatergebied buiten de dijk te lozen. Als de reslutaten goed zijn ontstaat de keuze om het behandelde afvalwater in te zetten tegen verdroging van de binnendijks gelegen polder op het eiland.