Nederlandstalige versie English version
 

helofytenfilter kostenDe prijs van helofytenfilters van een zelfde omvang is bij ons in de regel lager dan bij andere aanbieders van helofytenfilters. Dat komt omdat wij uit gaan van een zo simpel en robuust mogelijk systeem en alleen maar dure onderdelen toepassen waar dat noodzakelijk is om geen compromissen te sluiten waar het gaat om zuiveringsrendement en levensduur. De belangrijkste reden is echter dat we niet met onderaannemers werken waardoor er geen gestapelde marges voor komen.

De prijs van helofytenfilters loopt per vierkante meter snel terug als de filters groter worden.

 Enkele voorbeelden om hierbij een gevoel te krijgen:

 1. een proefopstelling voor de TU Eindhoven waar 1 m2 bijna 3000 euro kostte,

 2. een helofytenfilter van 16 m2 voor een eengezinswoning a 6000 euro*,

 3. een helofytenfilter van 60 m2 voor een centrum voor natuur en milieu educatie kostte 12000 euro**.

* klasse 3b helofytenfilter

** klasse 3a met een enkel voorzuivering systeem, zand, grind en grondwerk verzorgd door opdrachtgever

(genoemde bedragen zijn "all in" incl. voorzuivering, pompput en helofytenflter maar excl. btw)

Het aantal bewoners is natuurlijk de belangrijkste variabele maar ook de grondwaterstand, het al dan niet afvoeren van vrijkomende grond, of het al dan niet reeds aanwezig zijn van een bruikbare voorzuivering, kunnen voor grote verschillen in prijs zorgen.

Het helofytenfilter aanleggen vindt vaak in samenwerking met de opdrachtgever en/of diens lokale loonwerker plaats, hierdoor worden de kosten ook vaak een stukje lager.

Regelmatig komen we ook situaties tegen waarbij de voorzuivering nog in orde is of zijn er voldoende grote mestkelders die als voorzuivering kunnen dienen. Waar een nieuwe voorzuivering moet komen is het erg onverstandig om daar op te bezuinigen. Een goede voorzuivering is essentieel en voorkomt te veel vaste stof in het helofytenfilter en draagt daarmee bij aan een lange levensduur er van.

Regelmatig vraagt men ons om een zelfbouwpakket voor een helofytenfilter met het oog op lage kosten. Dit ligt niet op onze weg omdat we de ervaring hebben dat het resultaat qua kwaliteit van de aanleg erg wisselend en ons inziens niet altijd voldoende is.