Nederlandstalige versie English version
 

agrarisch afvalwater


Helofytenfilters zijn geschikt voor het behandelen van uiteenlopende soorten agrarisch afvalwater. Per geval kan bekeken worden wat de samenstelling van het afvalwater is en hoe het ontwerp van het helofytenfilter er op aangepast kan worden. Zo kan het zijn dat het de voorkeur heeft om huishoudelijk afvalwater samen met bedrijfsafvalwater te behandelen. Van diverse soorten agrarisch afvalwater is de samenstelling bekend en kan men zonder problemen een helofytenfilter gebruiken.

 

Bij het vaststellen van de behandelbaarheid van bedrijfsafvalwater in een helofytenfilter is het verstandig om er vanuit te gaan dat er extra kosten voor bemonstering en analyse gemaakt zullen moeten worden. Dit om de karakteristieken van het afvalwater analyseren. Wij staan in contact met diverse laboratoria die deze analyses uit kunnen voeren.