Nederlandstalige versie English version
 

Helofytenfilters


Helofytenfilter

Sinds 1997 realiseert Kilian Water helofytenfilters voor het zuiveren van afvalwater. Onze helofytenfilters worden gekenmerkt door hun lage energieverbruik en geringe onderhoudsbehoefte, hoge betrouwbaarheid, relatieve eenvoud en de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Momenteel is er veel animo voor helofytenfilters vanuit Almere Oosterwold. Voor specifieke informatie klik hier: Waterzuivering Oosterwold

Vaak wordt met termen als rietveld, zuiveringsmoeras, rietfilter, helofytenveld of rietveldzuivering een helofytenfilter bedoeld. Soms leest men ook foutief hydrofytenfilter, heleofytenfilter of heliofietenfilter. Het komt vaak voor dat er gedacht wordt dat een helofytenfilter een vijver is. Ook zijn er helofytenfilters die gemaakt worden voor het schoon houden van vijvers maar die niet geschikt zijn voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater. Hierdoor ontstaan soms weinig realistische ontwerpen voor het toepassen van helofytenfilters waarin soms het helofytenfilter met de term helofytenvijver omschreven is en waarin afvalwater omgezet wordt in bijvoorbeeld drinkwater.

Helofytenfilters zijn betrouwbaarder gebleken en hebben een beter zuiveringsrendement dan andere IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) systemen. Ook hebben ze maar een fractie, een 5e of 10e, van het energieverbruik van andere IBA systemen, de zogenaamde IBA-compactsystemen of technische IBA's wat in feite ondergrondse mini waterzuiveringsinstallaties zijn. Lees hier waarom je beslist geen IBA compactsysteem wilt.

Wat maakt helofytenfilters zo succesvol?

Vanwege de grote diversiteit van flora en fauna in helofytenfilters zijn ze robuust en door de relatief lange verblijftijd van het afvalwater hebben vrijwel alle verontreinigingen ruim de tijd om afgebroken te worden, ook door de wat langzamer groeiende soorten micro-organismen. Omdat er naganoeg geen slijtende delen zijn komen technische storingen nauwelijks voor. Zelfs indien helofytenfilters jaren lang geen onderhoud hebben gehad presteren ze in de regel nog goed qua kwaliteit van het behandelde afvalwater. 

Helofytenfilters in Nederland

In Nederland gerbuiken we praktisch uitsluitend verticaal doorstrooomde helofytenfilters. Dit komt omdat het oppervlak van deze filters relatief klein is en omdat de prestaties van deze filters zeer stabiel zijn. Verticaal doorstroomde helofytenfilters zijn geschikt voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater, bijna alle soorten agrarisch bedrijfsafvalwater en zelfs uiteenlopende soorten industrieel afvalwater. Ook op locaties met sterk wisselende hoeveelheden afvalwater zoals campings en plaatsen met uiteenlopende pubieke functies of als waterzuivering voor ecodorpen of andere vormen van gegroepeerd wonen zijn helofytenfilters bij uitstek geschikt.

Waarom kiezen voor een helofytenfilter van Kilian Water?

Kilian Water gerbuikt voor helofytenfilters uitsluitend de beste materialen en bij ieder project zijn we persoonlijk betrokken. Toch zijn we doorgaans relatief goedkoop met onze helofytenfilters. Wie een persoonlijke benadering en het best mogelijke helofytenfilter wenst, kan bij Kilian Water terecht.

Soorten helofytenfilters:

Afbeelding: dwarsdoorsnede van een verticaal doorstroomd helofytenfilter

Op de afbeelding ziet u hoe de vaste stof in het afvalwater in de septic tank (anaerobe voorzuivering) in oplossing gaat. Vervolgens komt het in een pomp put van waaruit het door een dompelpomp over het helofytenfilter gepompt wordt. Tijdens het omlaag zakken wordt het water tussen de wortels van de planten gezuiverd door de bacteriën. Daarna kan het afvalwater hergebruikt, op het oppervlaktewater geloosd of in de bodem geïnfiltreerd worden. 
Klik op de werking van het helofytenfilter om meer gedetailleerd te lezen hoe het werkt.

 

Er zijn ook horizontaal doorstroomde helofytenfilters. Het afvalwater wordt niet op het filter gepompt maar het loopt er op vrij verval aan de ene kant in en aan de andere kant weer uit. Hoofdzakelijk vanwege het grotere ruimtebeslag worden horizontaal doorstroomde helofytenfilters in Nederland weinig toegepast.

 

Afbeelding: doorsnede horizontaal doorstroomd helofytenfilter

horizontaal doorstroomd helofytenfilter


Afgezien van de hier boven afgebeelde helofytenfilters bestaan er ook vloeivelden die ook helofytenfilters genoemd worden. Hierin meandert het water over de oppervlakte van een ondiepe sloot. Vloeivelden zijn minder geschikt voor het zuiveren van sterk vervuild afvalwater maar dienen vaak als nazuivering (polishing step) na een ander zuiveringssysteem of er wordt afs