Nederlandstalige versie English version
 

Missie


Kilian Water streeft naar het sluiten van waterkringlopen op lokale schaal. Grote rioolstelsels en waterzuiveringsinstallaties zijn nodig voor verstedelijkt gebied maar zijn niet geschikt, laat staan betaalbaar, voor de meeste plekken op aarde. Lokale benutting van hemelwater en infiltratie ervan in de boden om verdroging te voorkomen is beter. Het waar mogelijk dicht bij de bron zuiveren en hergebruiken van afvalwater en het benutten en infiltreren van hemelwater behoren tot ons werkveld.

Ons doel is onze tijd nuttig te besteden aan betaalbare en duurzame waterprojecten waar zowel de mens als het milieu mee gebaat zijn. Als de opdrachtgever vraagt om een systeem wat door ons als niet zinvol of verstandig beoordeeld wordt dan gaan we hierin ook niet mee en trachten de opdrachtgever te overtuigen een verstandiger alternatief te kiezen. De klant is koning maar luchtkastelen verkopen doen we niet. Tevreden klanten krijgen wij met realistisch ontworpen, degelijk uitgevoerde en in de praktijk betrouwbare duurzame watersystemen.

We hebben de tijd een beetje mee. Gemengde rioolstelsels zijn op zijn retour en zowel drukriolering als IBA compactsystemen vallen tegen qua functionaliteit en operationele kosten. Men zoekt steeds meer de eenvoudige en robuuste oplossingen die wij bieden.

Kilian Water heeft door de jaren heen eeen grote diversiteit aan watersystemen en helofytenfilters gerealiseerd, heel eenvoudige maar ook heel vernieuwende die deel uit maakten van autarkische/ zelfvoorzienende watersystemen. Kilian Water neemt regelmatig deel aan demonstatieve en onderzoeksprojecten in binnen en buitenland.

Het hoogst haalbare doel, de missie, is een positief saldo te verkrijgen op de balans van mileuverbruiksruimte*, iets wat jammer genoeg niet meetbaar is.

* De mogelijkheden die natuur en milieu bieden aan de maatschappij zonder afbreuk te doen aan toekomstige gebruiksmogelijkheden. De milieugebruiksruimte (MGR) moet worden gedeeld met andere soorten, toekomstige generaties en met andere mensen binnen onze generatie.